Thiết kế và in sổ da, sổ còng, sổ bìa bồi
In logo theo yêu cầu
Màu sắc tùy chọn
Size da dạng