May cặp da, cặp hồ sơ da – simili -pu cao cấp
Kiểu mẫu và màu sắc da dạng
Ép logo nhận diện thương hiệu theo yêu cầu
Nhận làm số lượng lớn